Om foreningen

Formål

Foreningen Norden i Karup har det formål at udbrede kendskabet til de nordiske lande og knytte venskabsbånd til vore nordiske nabolande. Det gør foreningen ved at arrangere foredrag om Norden: rejseforedrag eller andre kulturelle. Endvidere arrangerer vi rejser til de nordiske lande til en overkommelig pris, da vi ofte kan forhandle en favorabel pris hjem i kraft af, at vi som gruppe er mange. Foreningen har således besøgt Grønland, Island, Færøerne, Finland, Norge, Ålandsøerne og Balticum. (Se under rejser)

Endvidere har foreningen det formål at støtte grupper, der skal på rejse i Norden. Her tænkes på skoleklasser, spejderorganisationer, idrætsgruppper og lignende. Endvidere kan unge, der søger nordiske højskoler, søge et tilskud. Henvendelse sker til formanden med skriftlig ansøgning.

Historie

Da Karup kommune i 1978 besluttede, at den ville have nordiske venskabsbyer, opstod i kølvandet af dette en naturlig trang til at danne en lokalafdeling af foreningen Norden i Danmark. I 1983 kom lokalafdelingen op at stå og deltog i venskabsbysamarbejdet sammen med kommunen. Fra en spæd start på ca. 30 medlemmer er vi lige så stille vokset til ca. 200 medlemmer, som vi har i dag. Vi er blandt de 15 største lokalafdelinger i Danmark.

I mange år havde foreningen 4 venskabsforeninger i de nordiske lande: Rælingen i Norge, Munkedal i Sverige, Kyrkslætt i Finland, og hvert andet år gennemførte man ”Nordisk træf”, hvor privat indkvartering næsten var et must. ”Kendskab giver venskab”, siger man, og mange familier har stadig nære kontakter med hinanden.

Da Karup kommune blev slået sammen med Viborg kommune, forsvandt venskabsbyerne, og selv om de fire nordiske afdelinger forsøgte at holde kontakten vedlige, er resultatet i dag, at samarbejdet stoppede. I Karup har vi forsøgt at få en ny kæde op at stå, men det er meget svært at etablere, og tidens trend er måske også en anden. Foreningen Norden i Karup har trods alt ikke opgivet tanken endnu, og det er en af de ting, vi betragter som en ny opgave. Det er så værdifuldt at have kontakt med andre nordiske folk. Det er en af de ting, som mange andre folkeslag i Europa misunder Nordens folk, at de er i stand til at forstå hinanden og har så meget til fælles.

I dag er vi en forening, der har medlemmer over hele Midtjylland, idet vore rejsetilbud med medlemsrabatter får mange til at melde sig ind.

Bestyrelsen i dag er da også et eksempel på, at vi bredt favnende, idet alle aldersgrupper og egne af gamle Karup-kommune er repræsenteret.

Rælingen

Munkedal

Kyrkslætt