Medlemsformer og årlige kontingentsatser

2022/23


- Personligt medlemskab: 305 kr. 

- Husstandsmedlemskab: 400 kr. 
  Medlemsskab dækker en familie inkl. børn indtil disse når det fyldte 18 år. Der fremsendes kun 1 sæt materiale til adressen.

- Pensionistmedlemskab: 205 kr. 
  Medlemsskab dækker en pensionist fra folkepensionsalderen samt førtidspensionister.

- Pensionist-parmedlemskab: 250 kr. 
  Medlemsskab dækker gifte/samboende pensionister fra den yngste når folkepensionsalderen samt førtidspensionist par. Der fremsendes
  kun 1 sæt materiale til adressen.


- Støttemedlemskab: 250 kr.
  Vi har ca. 20 støttemedlemmer; det er forretninger, firmaer og foreninger, der vil støtte lokalafdelingen, dog er der en begrænsning i
  rettigheder i forhold til alm. medlemmer. Beløbet tilfalder udelukkende lokalafdelingen.

Tilmelding af medlemskab

Jeg ønsker at blive medlem af Foreningen Norden, Karup lokalafdeling.

Personligt medlemskab
Husstandsmedlemsskab
Pensionistmedlemskab
Pensionist-parmedlemskab
Støttemedlemskab