Medlemsformer og årlige kontingentsatser

2020


- Personligt medlemskab: 295 kr. 

- Husstandsmedlemskab: 390 kr. 
  Medlemsskab dækker en familie inkl. børn indtil disse når det fyldte 18 år. Der fremsendes kun 1 sæt materiale til adressen.

- Pensionistmedlemskab: 195 kr. 
  Medlemsskab dækker en pensionist fra folkepensionsalderen samt førtidspensionister.

- Pensionist-parmedlemskab: 240 kr. 
  Medlemsskab dækker gifte/samboende pensionister fra den yngste når folkepensionsalderen samt førtidspensionist par. Der fremsendes
  kun 1 sæt materiale til adressen.


- Støttemedlemskab: 235 kr.
  Vi har ca. 20 støttemedlemmer; det er forretninger, firmaer og foreninger, der vil støtte lokalafdelingen, dog er der en begrænsning i
  rettigheder i forhold til alm. medlemmer. Beløbet tilfalder udelukkende lokalafdelingen.

Tilmelding af medlemskab

Jeg ønsker at blive medlem af Foreningen Norden, Karup lokalafdeling.