Bestyrelsen

Beretning til GENERALFORSAMLING den 7. marts 2022   -   se nederst på siden

Formand

Jann Rasmussen

8666 1208

jannrasmussen@godmail.dk

Kasserer

Betty Rasmussen

6131 9635

svabr83@fibernu.dk

Bestyrelsesmedlem

Jørn Rasmussen

2148 8817

Bestyrelsesmedlem

Bent Hansen

2826 4453

Næstformand

Erik Madsen

3023 0326

erikmadsen@newmail.dk

Sekretær

Ingrid Forsström Junker

2392 6520

ingrid.junker.dk@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Anna M. Jensen

5329 9816

anna.m.j.@live.dk

Bestyrelsesmedlem

Niels Christian Hansen

2096 9990

Beretning til generalforsamlingen i Karup­-norden den 7. marts 2022

Velkommen til vores generalforsamling efter at vi to gange har måttet aflyse den p.g.a corona. Det er en stor glæde for bestyrelse at konstatere, at 40 er mødt op. Vi har glædet os til at møde jer og stå til regnskab for de mange måneders foreningsarbejde på papirplan.

Ser vi på vores medlemstral er det fint, så selv om der har været frit lejde og man altid regner med at efter et år uden kontingent for nye medlemmer koster ca 30 %, så ser det ud til, at vi på landsplan fik 1000 nye i kraft af det gode tilbud, og på lands- plan må vi selvfølgelig også konstatere, at ikke alle nye blev hængende. Vi er i dag den 8. største afdeling i landet, og det er usædvanlig flot. Vi har 208 medlemmer, og vi er meget glade for den placering. Vi har den tro på at vi skal møde Norden i øjenhøjde, altså hvor den menige dansker får kendskab til det nordiske. Se på de populære TV-udsendelser fra Island og de nordiske lande. Derfor har vi gået ind for rejser i Norden, og det er en glæde for os, at vi stadig håber på, at Island bliver gennemført til efteråret på trods af aflysningen sidste år. Familien på Fartens udsendele fra Island har sikkert også hjulpet til. Og så er vi selvfølgelig meget tilfredse med samarbejdet med Sørens busser.

På landsplan har vi jo fået ny formand, idet tidligere minister Lars Barfoed har afløst Mogens Jensen, der ydede en kæmpeindsat bl.a. til 100 års jubilæet. Lars startede sit job sammen med Christian Lagoni, en generalsekretær, der vikarierede for den sygemeldte Peter Jon Larsen. Peter er tilbage igen. På den landsturne fik Lars mange input, og han virker meget interesseret i jobbet.

På amtsplan har vi 2 repræsentanter, Erik og Jens med, og Erik har kassererposten, mens Jens er blevet leder af Nordens gruppe til Nykøbing Mors` kulturdage den 25. og 27. august. Jeg vil genre takke de to for deres store engagement.

Ser vi tilbage på årenes arrangementer, så har de været præget af aflysninger, så der er kun omtale af vore to udflugter: Til Klosterlundmuseet og sidste år til Birger Larsens samling i Viborg. Et par fine arrangementer, som folk var meget tilfredse med. Vi skal jo til maj til Thorning og besøge museet og herberget og få en forklaring. Som sædvanlig hygge bagefter. Og nu kan jeg røbe, at vi næste år skal se en gulerodsfabrik.

Rejsemødet i Karup fik nye til at melde sig til Island, der pt. havde 23 tilmeldte. Som det er omtalt i avisen så må vi aflyse 17. maj-turen, og her må jeg tage skylden på mig, at det var mit forslag, men der var ikke nok tilmeldte. Fjord-line havde så bestemt, at det var synd for de tilmeldte og sponserede 2 gavekort til lodtrækning, så nogle medlemmer alligevel kom til at opleve Fjord-line gasdrevne skib og den flotte sejltur langs Norges vestkyst tll Bergen.

Det lykkedes at afvikle Skumringstimen med Gunhild Kjeldsen, og det blev en vellykket aften, og den er vores bidrag til den litterære forståelse af Nordisk litteratur.

Delikatesseaftenerne i Grønhøj kulturhus har vi måtte aflyse to år i træk, men takket være stor forståelse både fra kokken og Grønhøj kulturhus er vi sluppet fra det med skindet i behold. Og vi håber at komme igen i 23.

Årets højdepunkt var så absolut turen med Sørens busser til Øland og Gotland, så selv om der skete to kiks: kaffemaskinens sammenbrud og en højttaler, der ikke virkede, så blev det en fin tur med 52 tilfredse og naturmættede deltagere. De to øer gav os et dejligt indtryk af nordisk natur og historie. I ser et hold billeder

Til slut vil jeg omtale vore sponsorer. På rederifronten er der sket en udskiftning, idet Stena-line desværre har meldt forfald. Til gengæld har DFDS meldt sig på banen med rejser. Det er jo en ny sejlrute til Oslo fra Frederikshavn. Fjord-line håber vi at kunne bevare. Hos vore lokale sponsorer møder vi en utrolig stor velvilje, ja, de står nærmest i kø for at træde til, så vi nogle gange må begrænse antallet af lotteripræmier. I aften kunne der have været flere, men vi gemmer dem og sponsorerne til udflugten i maj. Tak for vore lokale aviser for omtale og god pressedækning. Det er vigtigt, at vi bruger avisen, så folk læser og taler om, at der sker da noget i den forening..   

Til slut vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for et særdeles godt og inspirerende arbejde i løbet af de to år, der er gået. Tak for jeres interesse og jeres gode humør. Jeg glæder mig hver gang, der er bestyrelsesmøde. Det er en fornøjelse at møde den velvilje og interesse. I har hver især en styrke, der gør arbejdet med lokalafdeling af Norden til et dejligt bekendtskab. Og hermed overgiver jeg min beretning til salen.

Efter debattern om beretningen, hvor der bl.a. blev forslået bestyrelsen, at den skulle undersøge venskabsforbindelser i Norden igen, kunne aftenenes dirigent, Erik Søjborg, konstatere, at beretningen blev godkendt

Regnskabet blev gennemgået af Betty Rasmussen, og det viste et underskud på 3.800 kr., og det skyldtes, at der manglede indtægter fra 2 års lotterier. Men kassebeholdningen var trods alt 52.000 kr. Det blev godkendt.

Valg til den nye periode på 2 år var genvalg til Ingrid Junker, Erik Madsen og Anna Jensen. Jens Andersen blev valgt som suppleant.

Under eventuelt foreslog Jørn Rasmussen, at næster års sommertur skulle gå til 21 danske øer, og at Sørens rejser var ved at planlægge turen, der præsenteres på et rejsemøde til efteråret. Der var forslag om andre rejsemål, og især Svalbard og Nordnorge blev nævnt.

Derefter blev der vist et hold billeder fra sommerturen 2021 til Øland og Gotland. Derefter var der hyggeligt samvær, ost samt et godt lotteri, så det var en tilfreds bestyrelse, der kunne slutte generalforsamlingen af.  Foreningen var i gang igen..

Jann Rasmussen
formand